รับพิมพ์หนังสือ ออกแบบปกหนังสือ วารสาร นิตยสาร คู่มือ Hotline : 087-2403-842 | E-mail : ohhdesign999@gmail.com

ติดต่อเรา

Hotline : 087-2403-842
E-mail : ohhdesign999@gmail.com


ผลงานที่ผ่านมา
ของทีมกราฟฟิค

หน้าแรก > ค่าบริการออกแบบออกปกหนังสือ และจัดรูปเล่ม


ค่าบริการออกแบบปกหนังสือ และจัดรูปเล่ม

ลูกค้าสามารถเลือกค่าบริการออกแบบปกหนังสือ และจัดรูปเล่ม ได้ ดังนี้

รายละเอียดงาน ค่าบริการออกแบบ ส่งข้อมูล
ออกแบบปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง) 3,000 THB
ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ 1-10 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 4,800 THB
ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ 11-18 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 6,800 THB
ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ 19-26 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 8,800 THB
ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ 27-34 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 10,800 THB
ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ 35-42 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 12,800 THB
ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ 43-50 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 14,800 THB
ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ 51-57 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 16,800 THB
ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ 58-65 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 18,800 THB
ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ 66-73 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 20,800 THB
ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ 74-81 หน้า (รวมปกหน้า-หลัง) 22,800 THB

ผลงานที่ผ่านมา

Follow, Like, Share us on Social.

adress

  • Ohhdesign
  • กรุงเทพมหานคร
  • เค.ที.เพลส (K.T. Place) หอการค้า
  • 239/65 ซอยเพิ่มสิน แขวง/เขตดินแดง (ประชาสงเคราะห์)